بخشنامه
شرکت محترم حمل و نقل بین المللی (عضو)
با نثار درود و تحیات فراوان
پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره 26312 مورخه 1394/9/3 و بخشنامه شماره 160/12/4602 مورخ 94/9/3 و با توجه به عدم حصول حد نصاب مجمع عمومی عادی مورخ 94/9/22 ، بدینوسیه از مدیران عامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو این انجمن با دردست داشتن معرفی نامه از طرف شرکت و یا وکیل شرکت با داشتن وکالت نامه رسمی دعوت به عمل می آید در مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) این انجمن که راس ساعت سه بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 1394/12/10 در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی واقع در خیابان ولیعصر ، نرسیده به چهرراه شهید چمران (پارک وی) ، خیابان استقلال ، تشکیل خواهد شد، حضور بهم رسانید.

تمامی حقوق این وب سایت برای ملک ترابر محفوظ می باشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران